Stotteren

Stotteren heeft iets ongrijpbaars. Van het een op het andere moment kan het opduiken. Ineens worstel je met klanken die daarvoor nog eenvoudig uit je mond kwamen. Hoe kan dat? Wat gebeurt er dan precies in je spreken en in je hoofd? Hoe reageren de mensen om je heen? Hoe voelt dat voor je? Hoe beïnvloedt het je dagelijks leven?

Vanuit onze nieuwsgierigheid willen we alles weten, zodat we oprecht kunnen meedenken met jou. Zo komen we er achter wat voor jou belangrijk is. En dan denken we niet alleen aan het spreken. Het is logisch dat er een heleboel gedachten en gevoelens zijn ontstaan rondom het stotteren. Sommige gedachten hebben zoveel invloed dat je trucjes hebt ontwikkeld om het stotteren te verbergen of te vermijden. Gevoelens als schaamte, verdriet, boosheid, schuldgevoel kunnen je extra remmen in het vrijuit praten.

De impact van stotteren kan enorm zijn. Dat weten we. Daarom zoeken we samen naar manieren om die impact te verlagen. Wij weten veel vanuit de theorie en therapie, maar jij weet het meest over jezelf. We combineren dus jouw zelfkennis en jouw ervaringen met onze kennis en kunde.

Met jouw persoonlijke plan kan je tot een wezenlijke verandering komen. Misschien ga je meer spreken. Misschien ga je anders spreken. In ieder geval ga je met meer vertrouwen en plezier spreken.

Stottertherapie is maatwerk.

Iedereen die stottert is uniek en dus is ieder traject uniek.

 

Broddelen

Misschien herken je je eigenlijk niet volledig in de beschrijving van stotteren. Toch ‘stotter’ je al sinds je kindertijd. Je ‘praat te snel’ en daardoor struikel je over je woorden. De ander kijkt je soms schaapachtig aan: ‘wat zeg je nou?’. Zelf heb je er eigenlijk nooit zo’n hinder van ondervonden. Presentaties gingen je vaak gemakkelijk af.

Mogelijk is er dan bij jou naast stotteren ook sprake van broddelen. Of misschien is het eigenlijk wel alleen maar broddelen! Je zal de eerste niet zijn bij wie de puzzelstukjes na jaren op hun plaats vallen.

We gaan je spreken eens goed onder de loep nemen. We analyseren je spreken en samen ontdekken we wat er precies gebeurt. Waardoor de haperingen komen. Waardoor mensen je soms niet verstaan. En dan hebben we de sleutel in handen om tot verandering te komen. Broddeltherapie geeft je veel inzicht en concrete tools om je spreken bij te sturen indien nodig.

 

Broddeltherapie is een proces.

Iets veranderen wat je al lange tijd zo doet is niet eenvoudig. Graag begeleiden we je naar meer bewust spreken.

 

Werkwijze

Zoals gezegd denk je zelf mee in wat voor jou helpend kan zijn. We doorlopen daarbij  verschillende fases in therapie. In de eerste fase staat de zogenaamde ‘identificatie’ centraal: het leren over stotteren of broddelen en hoe het bij jou precies werkt.

Daarna komen we bij een heel mooi woord: de ‘desensitisatie’: het minder gevoelig worden voor stotteren of voor reacties van anderen. Hier leer je bijvoorbeeld om minder te vermijden en om spannende situaties juist wél aan te gaan. In de psychologie heet dat exposure. Natuurlijk doen we dat stap voor stap. Is een echte situatie nog nét een te grote stap, dan kunnen we ook eerst oefenen in de virtuele wereld.

Virtual Reality (VR)

Een mooie tussenstap van therapiekamer naar de buitenwereld.

Wanneer je gedachten en gevoelens rondom stotteren of broddelen veranderd zijn (en mogelijk je spreken daardoor ook) en je je niet meer erdoor laat belemmeren kan het zijn dat je aan het eind van therapie gekomen bent. Je bent tevreden over je spreken en hoe je omgaat met het stotteren/broddelen. Het is dan tijd voor afbouw van therapie en nazorg.

Het kan ook zijn dat je nog graag wat tools in handen hebt om je spreken op bepaalde momenten wat bij te sturen. We komen dan bij de fase van ‘modificatie’: spreektechnische veranderingen. Bijvoorbeeld het verminderen van de spanning in een stotter. Voor de één is hierbij meer haalbaar dan voor de ander. Samen zoeken we naar jouw mogelijkheden.

Hoe je eindpunt van therapie er ook uitziet, er is altijd nog de mogelijkheid voor nazorg. Het is normaal dat er een moment kan komen waarop je het weer even kwijt bent en weer een steuntje in de rug nodig hebt. Samen spreken we af hoe we de nazorg inrichten. Dat kan met nog een jaarlijkse ‘APK’-afspraak om te checken hoe het gaat met je denken, voelen en spreken. Of gewoon op jouw initiatief, want jij bent en blijft de expert van jouw spreken.